Car-folie.pl - Drukarnia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług związanych z oklejaniem pojazdów oraz montażem iluminatorów poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenie miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność II transzy. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 miejsca pracy, utworzenie 1 nowego przedsiębiorstwa

HP Latex 360